Course Details

Course Name
Digitala Humaniora
Course Type
Module
Institution
Åbo Akademi University
Department
Faculty of Arts, Psychology and Theology
Information
http://web.abo.fi/up/biamnen/digitala_humaniora.pdf
Curriculum
-
Status
record actively maintained
Course Language
Swedish
Start Date
2018-09-01
recurring
ECTS
25
Lecturer
Anthony Johnson
PID
Disciplines: Arts and Cultural Studies, Computer Science, Ethnology, History, Linguistics and Language Studies, Other, Theology and Religious Studies
Techniques: Brainstorming, Searching
Objects: Computers, DigitalHumanities, Data, Language, Literature
Access Requirements
Bachelor degree student in Åbo Akademi University
Description
Åbo Akademi University offers for bachelor degree students a subsidiary module (25 ECTS) that consists of two obligatory IT courses (Programming I and Databases) and several optional courses that can be chosen among all courses provided by the Faculty of Arts, Psychology and Theology. Digitala humaniora är ett tvärvetenskapligt studieprogram som vänder sig till alla studerande vid Åbo Akademi. Det avläggs som ett 25 sp biämne på grundstudienivå. Programmets huvudsyfte är att ge kunskaper och färdigheter i gränslandet mellan de humanistiska ämnena och informationsteknologi – ett snabbt växande och alltmer samhällsrelevant område. Programmet är avsett att ge såväl en breddning i studenternas yrkeskompetens som en möjlighet till fördjupning kring informationsteknologins tillämpningar inom humaniora. Ett ytterligare mål är att förstärka samverkan mellan informationsteknologiska och humanistiska discipliner. Programmet är knutet till ett flertal pågående forskningsprojekt vid Åbo Akademi. Det innehåller två obligatoriska kurser om 5 sp vardera: Programmering, grundkurs samt Databaser, vilka båda erbjuds av ämnet datavetenskap. Resterande 15 sp tas i form av valbara kurser, som ges av de ämnen inom humanistiska fakulteten som medverkar i programmet: engelska språket och litteraturen, filosofi, historia, konstvetenskap (visuella studier), musikvetenskap, nordisk etnologi och nordisk folkloristik. Ämnet informationsvetenskap bidrar med kursen Informationssökning (5 sp), som studenterna rekommenderas att ha med som valbart moment. Studenter som redan tagit de obligatoriska momenten inom ramen för tidigare studier kan avlägga biämnet genom att ta samtliga 25 sp i form av valbara kurser.
Keywords
Disciplines: Arts and Cultural Studies, Computer Science, Ethnology, History, Linguistics and Language Studies, Other, Theology and Religious Studies
Techniques: Brainstorming, Searching
Objects: Computers, DigitalHumanities, Data, Language, Literature