Course Details

Course Name
Introduction to Digital Humanities
Course Type
Course
Institution
University of Turku
Department
The Open University of University of Turku
Information
https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.68427993222
Curriculum
-
Status
record actively maintained
Course Language
Finnish
Start Date
2018-11-05
recurring
ECTS
3
Lecturer
Katriina Mäkinen
PID
Disciplines: Arts and Cultural Studies, Other
Techniques: Brainstorming, Information Retrieval, Searching, Text Mining
Objects: DigitalHumanities, Text, Tools, Visualization
Access Requirements
-
Description
This course shows what is the meaning and impact of digitality in today's humanities. The course introduces basic methods and tools for doing digital research in the field of humanities. ** Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin on kokonaisuus, joka luo katsauksen digitaalisuuden merkitykseen ja vaikutukseen humanistisessa tutkimuksessa. Opiskelija tutustuu digitaalisten ihmistieteiden uusiin menetelmiin ja työkaluihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee digitaalisten ihmistieteiden työvälineitä ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteita. Kurssilla perehdytään digitaalisiin työvälineisiin kuten paikkatiedon, tekstinlouhinnan, tutkimustietokantojen, kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien, tekijänoikeuksien, etiikan sekä datan visualisoinnin kaltaisiin menetelmiin ja kysymyksiin.
Keywords
Disciplines: Arts and Cultural Studies, Other
Techniques: Brainstorming, Information Retrieval, Searching, Text Mining
Objects: DigitalHumanities, Text, Tools, Visualization